Öğrenme Derneği‘ne hoş geldiniz!
“Bireyler için yeni bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak için buradayız!”