Öğrenme Derneği Hakkında

Öğrenme Derneği, öğrenme alanında kültür, sanat, spor ve eğitim faaliyetleri yoluyla gençlik ve sivil toplum faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla 6 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Dernek genel merkezi 2021 yılında genel kurulda alınan bir karar ile Bursa’ya taşınmıştır.
Öğrenim Derneği’nin hedef grubunda 18-35 yaş arası diğerlerine göre daha az imkâna sahip gençler bulunmaktadır.

BİREYLER İÇİN;

– Girişimciliği geliştirmek ve desteklemek,
– Yabancı dil yeterliliğine katkı sağlayacak etkinlikleri teşvik etmek ve katılmak,
– Dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve yüksek katılımı sağlamak,
– Sosyal, kültürel, dilsel vb. konularda çeşitlilik ve zenginlik bilincini artırmak,
– Bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için yetkinlik kazanımları sağlamak,
– Bireylerin topluma daha aktif katılımı sağlamak,
– Nefret söylem, aşırılık ve radikalleşme ile mücadele etmek.

KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN

– Yenilikçi yaklaşımlar kazandırmak,
– Daha modern, dinamik ve profesyonel bir öğrenme ortamı yaratmak,
– Uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak için kapasite oluşturmak ve var olan kapasiteyi artırmak.

Kısacası herkes için yeni bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak için buradayız!

Öğrenme Derneği‘ne hoş geldiniz!